Tak pracujemy

Od początku istnienia Ośrodka staramy się stworzyć dzieciom przyjazne środowisko,
w którym czują się pewnie i bezpiecznie, nabywają nowe doświadczenia
i umiejętności. Są akceptowani, kochani i szczęśliwi. Stymulujemy i wspieramy ich rozwój. Każde dziecko upośledzone umysłowo jest inne, ma inne możliwości                        i ograniczenia. My dorośli – nauczyciele, pedagodzy oraz terapeuci musimy przede wszystkim starać się zrozumieć świat dziecka, wnikliwie poznać specyfikę i tempo jego rozwoju. Celem nadrzędnym nauczania dziecka głęboko upośledzonego jest osiągnięcie przez niego optymalnego poziomu rozwoju, pozwalającego na możliwie największą samodzielność i komfort psychiczny dla niego i otoczenia.

Codzienne zajęcia można podzielić na dwie części. Do pierwszej zaliczyć należy zajęcia o charakterze rytualnym takie jak: powitanie, czynności higieniczne, spożywanie posiłku, czynności porządkowe. Do drugiej części należą zajęcia mające charakter „ośrodków zainteresowań” wokół, których organizowane są wszystkie ćwiczenia i zabawy.

Do pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym umysłowo wykorzystujemy bardzo wiele metod. Trzeba jednak umiejętnie dostosować je do specyficznych potrzeb, zainteresowań i możliwości każdego dziecka. Przy doborze konkretnych metod uwzględniamy nie tylko to, jaki będzie ich wpływ na jego rozwój, ale również to jak będą oddziaływały na jego zachowanie i emocje.

Jedną z ciekawych metod pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim jest ” Poranny krąg”, czyli stymulacja polisensoryczna według pór roku. Jest to jedna z ulubionych form aktywności naszych wychowanków.

Inną formą zajęć są ćwiczenia ruchowe według programów M. CH. Knillów (Programy Aktywności: Świadomość ciała. Kontakt i Komunikacja), w których muzyka wspomaga ćwiczenia i działa warunkująco. Głównym celem w/w metody jest kształtowanie świadomości własnego ciała i nawiązywanie kontaktu z otoczeniem.

 

Wychowankowie polubili również zajęcia w Sali Doświadczania Świata – Snoezelen. Sala ta daje dość duże możliwości organizowania atrakcyjnych zajęć dla wychowanków i stanowi ciekawą formę pracy.

Rozwój naszych podopiecznych jest stymulowany także poprzez uczestnictwo
w grupie rówieśniczej, kontakty społeczne, które w naturalny sposób zmuszają ich do podejmowania prób komunikowania się. Chętnie uczestniczymy we wszystkich uroczystościach i imprezach organizowanych w naszym Ośrodku.

Ośrodek i sala to nasze miejsce na ziemi, nasz „kawałek świata”. Czas, który spędzamy razem to nie tylko wspólny wysiłek, praca ale i chwile beztroskiego przebywania razem, radosnego świętowania. My również mamy swoje święta, obyczaje, które przygotowywane i obchodzone wspólnie bardzo nas integrują – przysparzają wiele radości i zostają na długi czas w naszej pamięci i sercu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin