Oferta edukacyjna

W swojej ofercie edukacyjnej posiadamy:

– Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 roku życia do ukończenia 25 lat. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się w formie grupowej od 2 do 4 wychowanków, w wymiarze 20 godzin tygodniowo. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie choć minimalnej niezależności od innych osób w  funkcjonowaniu w życiu codziennym osób głęboko wielorako niepełnosprawnych.

– Zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 24 roku życia. Kształcenie odbywa się w grupie liczących 4 – 8 uczniów. Wychowankowie pod okiem specjalistów nabywają umiejętności pozwalających im na sprawne funkcjonowanie w środowisku, rozwijanie procesów poznawczych, kompetencji społecznych czy samoobsługi.

Nasza działalność obejmuje również:

– rehabilitację
– terapię logopedyczną
– terapię psychologiczną
– terapię pedagogiczną
– pomoc psychologiczno-pedagogiczną
– muzykoterapię
– zajęcia w Sali Doświadczania Świata

Oferujemy różnorodne formy, metody terapii i rehabilitacji. Dokonujemy szczegółowej diagnozy możliwości dziecka oraz zapewniamy pełne dostosowanie form i metod pracy do zindywidualizowanych potrzeb dziecka.

Postrzegamy dziecko jako niepowtarzalną całość. Szanujemy jego potrzeby i indywidualne tempo rozwoju.  Dostrzegamy jego potencjał, rozwijamy zdolności i zainteresowania oraz tworzymy indywidualny wizerunek każdego dziecka.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin