Nasze priorytety

  • Rozwijanie i kształtowanie tożsamości i poczucia własnej wartości.
  • Wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życiowych.
  • Rozwijanie zainteresowań otoczeniem.
  • Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia i wzmacniających właściwe zachowania wychowanków.
  • Kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnego wizerunku placówki i zachodzących w niej procesów.
  • Systematyczne podnoszenie jakości pracy Ośrodka i zapewnienie wysokiego standardu usług edukacyjnych.
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin