Model absolwenta

Dołożymy wszelkich starań, aby nasz wychowanek:

  • Umiał odnaleźć własne miejsce w rodzinie /ośrodku i społeczeństwie
  • Akceptował i szanował siebie i drugiego człowieka
  • Był tolerancyjny i wrażliwy na potrzeby innych
  • Czuł się bezpiecznie
  • W miarę indywidualnych możliwości, umiał przekształcać
    i wykorzystywać najbliższe otoczenie do swoich potrzeb
  • Jak najpełniej przeżywał swoje krótkie życie
  • Umiał żyć „tu i teraz”

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin