Baza ośrodka

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy mieści się przy Zakładzie Leczniczo-Opiekuńczym w Piszkowicach. Ma osobne wejście i podjazd przystosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Przy Ośrodku znajduje się doskonale wyposażony ogród jordanowski jako miejsce zabaw i rekreacji.

Nasza placówka w całości jest dostosowana do potrzeb dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności, bez barier architektonicznych (windy, odpowiednio przystosowane łazienki i sanitariaty), jest miejscem, w którym dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych nie tylko „otwieramy okno” na normalny świat, ale też uczymy je, jak się w nim odnaleźć i funkcjonować.

Posiadamy bazę lokalową wyposażoną w specjalne pomoce dydaktyczne oraz właściwe wyposażenie w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny i urządzenia spełniające standardy bezpiecznego użytkowania.

Jesteśmy estetykami, lubimy piękne i ciepłe wnętrza, w których można poczuć zapach wiosny lub ciepło jesiennych barw. Dlatego też tworzymy ciekawe kompozycje i dekoracje, które sprawiają przyjemność dzieciom i wszystkim osobom w nich przebywającym.

Placówka posiada:
– gabinety terapii /8 sal do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych/ wyposażone w specjalistyczne pomoce  pozwalające na optymalną pracę z dzieckiem,
– sale doświadczania świata /2/, wyposażone w bardzo nowoczesny sprzęt, urządzenia do stymulacji rozwoju dzieci,
– gabinet terapii psychologiczno-pedagogicznej, wyposażony w sprzęt komputerowy, programy i pomoce dydaktyczne,
– gabinet logopedyczny, wyposażony w nowoczesne programy do diagnozy i ćwiczeń logopedycznych,
– gabinet fizykoterapii, wyposażony w profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny i korekcyjny,
– sala do muzykoterapii, to miejsce gdzie dzięki instrumentom muzycznym (keyboard, dzwonki, cymbałki, kastaniety inny drobny sprzęt muzyczny) dzieci mogą doświadczać muzyki i ruchu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin