Muzykoterapia

MUZYKOTERAPIA W NASZYM OŚRODKU

Muzykoterapia jest jedną z wielu form leczenia niepełnosprawności, pełni funkcję terapeutyczną i polega na wykorzystaniu muzyki, jako środka stymulującego.

Niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności intelektualnej każde dziecko „nosi w sobie” pozytywne nastawienie do muzyki. Mimo, że w terapii dzieci stosuje się przede wszystkim indywidualne metody pracy, dzieci te są w stanie zaakceptować także właściwie zorganizowaną terapię grupową i wynieść z niej określone, wymierne korzyści.

W celu osiągnięcia powyższych korzyści położony jest nacisk na współpracę z wychowawcą grupy. To wychowawca jest dla prowadzącego zajęcia z muzykoterapii głównym „nośnikiem” danych o dziecku i inspiratorem jego działania.

Dzięki formie uczestnictwa w grupie i poza nią w relacji 1/1 (dziecko i dorosły), dzieci uczyły się akceptowania swoich kolegów, a także inne osoby dorosłe.

 

Głównym celem muzykoterapii jest stymulowanie rozwoju dziecka w oparciu o wielostronną aktywność inspirowaną muzyką.

Zajęcia podzielone są na kilka niezmiennych faz:

 • Śpiew na powitanie.
 • Wykonywanie zadań w zależności od:
  • ilości dzieci oraz wychowawców;
  • predyspozycji dzieci w danym dniu oraz wychowawców;

–       ruch w przestrzeni

–       koordynacja półkul mózgowych

–       zabawa przy akompaniamencie instrumentu

–       zabawa – taniec

–       zabawa ze śpiewem

–       zabawa relaksacyjna

–       zabawa korekcyjna

–       akompaniament na instrumentach perkusyjnych

–       masaż.

 • Wyciszenie: masowanie różnych części ciała przy stałym, charakterystycznym akompaniamencie.
 • Śpiew na pożegnanie.

 

 

Wszystkie zadania wykonywane na zajęciach za pomocą muzyki skierowane są na:

–       rozwijanie i doskonalenie sprawności psychomotorycznej,

–       wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,

–       ćwiczenie koordynacji ruchowej, wzrokowo-ruchowej, ruchowo-słuchowej,

–       koordynację działania półkul mózgowych,

–       integrację zmysłów,

–       doskonalenie umiejętności naśladowania, prezentowania określonych ruchów i czynności,

–       nabywanie umiejętności podejmowania poprawnych działań samodzielnie, z pomocą dorosłego i we współpracy z innym dzieckiem,

–       usprawnienie aparatu artykulacyjnego i stymulowanie mowy,

–       zdobywanie umiejętności prawidłowego trzymania instrumentów i posługiwania się nimi,

–       pokonywanie nieśmiałości i lęku przed nowymi, nieznanymi sytuacjami,

–       odreagowywanie negatywnych emocji, uzyskanie stanu relaksu organizmu,

–       wyrabianie wrażliwości zmysłowej, emocjonalnej i intelektualnej,

–       rozbudzanie aktywności własnej dziecka podczas kontaktów z muzyką.

 

Stopień trudności zabaw, ćwiczeń i piosenek dostosowane są do możliwości dzieci, a za punkt wyjścia służy wstępne poznanie możliwości dziecka przy ścisłej współpracy z wychowawczyniami.

 

Projektując spotkania dzieci z muzyką, do realizacji powyższych zadań wykorzystywane są takie formy, jak:

 1. Ruch przy muzyce:

–       zabawy ze śpiewem (zabawy ilustracyjne, rytmiczne i taneczne),

–       ćwiczenia i zabawy rytmiczne,

–       ćwiczenia i zabawy oddechowe,

–       ćwiczenia i zabawy artykulacyjne,

–       ćwiczenia i zabawy korekcyjno – kompensacyjne,

–       ćwiczenia i zabawy koordynujące pracę półkul mózgowych,

–       ćwiczenia i zabawy integrujące zmysły.

 1. Gra na instrumentach perkusyjnych.
 2. Próby śpiewu.
 3. Słuchanie muzyki.
 4. Próby własnych ekspresji i improwizacji.

 

Wszystkie formy mogą być łączone ze sobą w zależności od predyspozycji dziecka z wykorzystaniem następujących metod wychowania muzycznego i nie tylko:

 • metodę zabawowo – naśladowczą;
 • mini improwizację;
 • pokaz;
 • gimnastykę twórczą Rudolfa Labana;
 • gimnastykę twórczą Karola Orffa;
 • Warsztaty Twórczego Ruchu Giny Levete;
 • metodę Macieja Kieryła;
 • Kinezjologię Edukacyjną Paula Dennisona;
 • „Poranny krąg” Jacka Kielina,
 • metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;
 • metodę Alfreda i Marii Kniessów;
 • Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;
 • metodę Christophera i Marianne Knillów;
 • metodę Castillo-Moralesa;
 • relaksację;
 • metodę zadań stawianych do wykonania;
 • zabawę inscenizacyjną;
 • stymulację polisensoryczną;

Praca z dziećmi oparta jest:

 • na stosowaniu w dużej mierze instrumentów Karola Orffa,
 • na utrwalaniu poznanych piosenek dodając systematycznie nowych,
 • na własnych opracowaniach zadań do piosenek, i ich aranżacji,
 • na zaangażowaniu wychowawców (min. na podejmowaniu przez nich inicjatywy prowadzącego).

Zajęcia odbywają się w dużych grupach, dwa razy w tygodniu po dwie godziny zegarowe. Aby każde dziecko było zaangażowane podczas zajęć, konieczna jest współpraca z wychowawcami. To ona w znacznym stopniu kształtuje zajęcia, rozwija dzieci, ukierunkowuje i inspiruje prowadzącego.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin