Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

follow link Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym polega na zapewnieniu wszechstronnego wsparcia i stworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, opzione binarie demo prova z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, stanu zdrowia, potrzeb i możliwości psychofizycznych.

source link

source site Zadania realizowane w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej: forex data 1. Ośrodek podejmuje działania służące diagnozowaniu środowiska wychowanków, enter a także usprawnianiu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka. W ramach pomocy psychologicznej wspiera się rodziców i nauczycieli http://www.androidnewsheads.com/?tylymba=bin%C3%A4re-optionen-handeln-tipps&fba=f3 w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. http://captainaugust.com/?koooas=forex-trading-education&342=24 2. Ośrodek organizuje różne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Rodzice lub opiekun prawny dziecka wnioskuje opcje binarne po polsku o przyznanie określonej formy pomocy na podstawie zaleceń do pracy z dzieckiem, zawartych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. binäre optionen mit wenig einsatz 3. Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna w Ośrodku realizowana jest w formie: http://agencijapragma.com/?kiopoa=app-per-demo-option&9e9=de – zajęć logopedycznych, – zajęć rewalidacyjnych,
–  zajęć o charakterze terapeutyczno-edukacyjnym,
– porad, konsultacji, spotkań samokształceniowych dla nauczycieli,
– porad, konsultacji, dla rodziców.
4. Osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku  prowadzą dokumentację pracy z dzieckiem, rodzicami i nauczycielami. Dokumentację taką stanowią: dzienniki zajęć, plan miesięczny, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, indywidualne programy pracy
5. Ośrodek, organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną współpracuje
z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Zdrowia oraz placówkami specjalistycznymi, których opiece podlegają wychowankowie naszego ośrodka. Planując pracę terapeutyczną, edukacyjną
i wychowawczą uwzględnia się w porozumieniu z rodzicami, zalecenia do pracy
z dzieckiem określone przez Specjalistów (zawarte w opiniach PPP, zaświadczeniach lekarskich itp.)

source
Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin