Dzień Pluszowego Misia w Piszkowicach.

Powiedzcie swoim misiom na uszko , że je bardzo kochacie.Wczoraj 23 listopada świętowały wszystkie pluszowe misie.Były i u naszych dzieci.

Dzień Papieski 2017

  Uczczenie XVII Dnia Papieskiego w Piszkowicach. „Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi radość życia.” Jan Paweł II Tegorocznemu XVII Dniu Papieskiemu towarzyszyło hasło „Idźmy naprzód z nadzieją”. Obchody tego święta w naszym Ośrodku rozpoczęła uroczysta Msza, w której uczestniczyli pracownicy Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego oraz Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego. Następnie wszyscy włączyli się w modlitwę dziękczynienia za dar Świętego Jana Pawła II – Patrona NaszegoOśrodka, litanią do.

Sakramentu Chrztu Świętego

Sakramentu Chrztu Świętego

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie…” /Mk 10,14/ 25 lutego 2016 roku przeżyliśmy radosną Uroczystość Sakramentu Chrztu Świętego. Nasze najmłodsze Pociechy Damianek, Helenka, Antosia i Maja zostali oficjalnie włączeni poprzez chrzest w rodzinę Dzieci Bożych.

Rewalidacja

Rewalidacja

Współcześnie rewalidacja rozumiana jest jako proces wychowania specjalnego jednostek upośledzonych umysłowo, zmierzający do optymalnego ich rozwoju i jak najlepszego przystosowania się do życia w normalnym środowisku. „W trakcie tego procesu niepełnosprawni wyposażani są w wiadomości, umiejętności i nawyki, których celem społecznym jest uniezależnienie się od otoczenia w czynnościach życia społecznego”.  Wobec osób upośledzonych umysłowo termin „rewalidacja” oznacza długotrwałą działalność terapeutyczno – pedagogiczną, której zadaniem jest: zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już.

Tak pracujemy

Tak pracujemy

Od początku istnienia Ośrodka staramy się stworzyć dzieciom przyjazne środowisko, w którym czują się pewnie i bezpiecznie, nabywają nowe doświadczenia i umiejętności. Są akceptowani, kochani i szczęśliwi. Stymulujemy i wspieramy ich rozwój. Każde dziecko upośledzone umysłowo jest inne, ma inne możliwości i ograniczenia. My dorośli – nauczyciele, pedagodzy oraz terapeuci musimy przede wszystkim starać się zrozumieć świat dziecka, wnikliwie poznać specyfikę i tempo jego rozwoju. Celem nadrzędnym nauczania dziecka głęboko upośledzonego jest osiągnięcie przez niego optymalnego poziomu.

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin